Bevar AS

Rene omgivelser er trivelige omgivelser

Drift og vedlikehold , vaktmester og Renholdstjenester

-----------------------------


-------------------------------------------

Bevar Bergen Vaktmester & Renholdservice AS

Bevar AS ble etablert i 1999 og er per dags dato 6 ansatte.

En vaktmester skal utføre mange ulike oppgaver som krever bred kunnskap innen mange fagfelt og man må ha evnen til å overføre kunnskapen til praktisk ekspertise.

Vaktmester har i utgangspunktet hovedansvar for utvendig og innvendig drifts og vedlikeholdstjenester for enten næringseiendom , borettslag , sameier , offentlige bygg eller boligselskap.

--------------------------------------

-Vaktmesterens arbeid kan innebære oppgaver som :

• oppsyn av eiendommen,opprydding i fellesarealer inne og ute.

• lyspæreskift og kontroll av lys innendørs og utendørs.

• avfallshåndtering,fjerning og bortkjøring av løv,kontroll av søppelrom (bossrom)

• mindre male jobber,male trappeoppganger,gelender,dører og vegger.

• renhold ,koste der det er nødvendig.

• brannvern,kontroll av rømningsveier brannslukningsapparater og markering.

• heiskontroll,oppfølging av service og vedlikehold.

• taksjekk , kontroll av takrenner og taknedløp.

Trenger dere en vaktmester så kontakt oss for gratis befaring !

Kontakt for mer info  : tlf : 92423981/98611931

Mail : svat@online.no


Vi holder til i Bergen og omeng

 

 

 •Rene omgivelser er trivelige

   omgivelser •
                                            

 

 

OM OSS :

Bevar Bergen vaktmester & renholdservice  AS

 

Bevar AS ble stiftet 26.01.99 og har lang erfaring

 

Bevar AS holder til i Bergen og omeng og utfører Vaktmestertjenester og Renholdstjenester for næringsbygg , offentlig sektor, boligsameier og borettslag.

 

----------------------------------------

Drift og vedlikehold av bygg

 

Vintervedlikehold som brøyting og salting.

 

Grønt vedlikehold.    

 

Alt innen renhold.

 

Byggvask og fasadevask.

 

-------------------------------------------

Vi setter stort krav til sikkerhet , kvalitet og miljø når vi velger våre leverandører.

 

Vi utfører godt arbeid til gode priser.

 

 

 

Vi vil at kundene alltid skal være fornøyd

 

 

 

 

 

 

   • Rene omgivelser er trivelige omgivelser •